REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„WOOL SO COOL”

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http www.woolsocool.com, zwanego dalej “Sklepem”, zawierania i wykonywania umów za pośrednictwem Wool so cool pomiędzy Administratorem a Klientem, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za nabyte produkty, rezygnacji przez Klienta z zamówienia, korzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep prowadzony jest przez Firmę Gmoods z siedzibą: 03-528 Warszawa, ul. Smoleńska 82/45, posiadającą NIP 873-287-03-19, zwaną dalej “Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.woolsocool.com, e-mail – contact@woolsocool.com, adres korespondencyjny – ul. Smoleńska 82/45, 03-528 Warszawa
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania WOOL SO COOL powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu: wyroby z wełny.
 2. Wszystkie oferowane przedmioty są nowe i jest to rękodzieło.
 3. Wszystkie przedmioty oferowane przez Sklep WOOL SO COOL są wykonywane ręcznie i każdy produkt jest niepowtarzalny, z czego mogą wynikać nieznaczne różnice pomiędzy nimi. Ze względu na wykorzystywanie włókien naturalnych, produkty mogą się nieznacznie rozciągnąć. Skóra naturalna wykorzystywana w naszych produktach w trakcie użytkowania i pielęgnacji może nieznacznie zmienić swoją barwę na ciemniejszą oraz widoczność tłoczenia.
 4. Kolory przedmiotów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości w zależności od siły natężenia światła, jak również może być to spowodowane różnymi ustawieniami monitorów, takimi jak nasycenie barwy, kontrast.
 5. Sklep informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi jeżeli asortyment, o którym mowa powyżej tj. asortyment nieprefabrykowany, wykonany na wyraźne życzenie klienta, Sklep wykonał za wyraźną zgodą Klienta. Niniejszym Klient jest informowany, że po spełnieniu w/w świadczenia, Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

 

3. Polityka prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Firma Gmoods z siedzibą: 03-528 Warszawa, ul. Smoleńska 82/45, posiadająca NIP 873-287-03-19.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Agnieszce Czapskiej
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 5. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 6. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
 7. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
 8. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 9. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 11. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 12. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  1. Kurier DPD
  2. InPost Paczkomaty
  3. Poczta Polska
 13. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 14. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 15. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeń
 16. W Sklepie wykorzystane są pliki typu Cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików Cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików Cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Polityka prywatności i Cookies.
 17. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 18. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 19. a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 20. b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 21. c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5,
  3. procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 4 GB,
  4. włączona akceptacja plików Cookies oraz Skryptów Java
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu jest w pełni responsywna.

 

5. Rejestracja

 1. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie WOOL SO COOL (konto Klienta). Dokonanie rejestracji nie jest jednak niezbędne dla dokonania zakupu w Sklepie.
 2. W celu dokonania rejestracji w naszym Sklepie, niezbędne jest, by Klient:
  a) wypełnił formularz dostępny na stronie Sklepu, podając: imię i nazwisko, adres e-mail za pomocą którego pracownicy WOOL SO COOL / Administrator mogą kontaktować się z Klientem oraz hasło;
  b) zaakceptował ten Regulamin (wyraził zgodę na stosowanie się do postanowień tego Regulaminu);
  c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania umowy zawieranej drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Administratorem.

 3. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z funkcjonalności tego sklepu są nieodpłatne.
 4. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie następuje z wykorzystaniem danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. W celu usunięcia konta Klienta z WOOL SO COOL Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres contact@woolsocool.com, wskazując adres poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowany w Sklepie.

 

6. Zawarcie umowy – Postanowienia ogólne

 1. Informacje o produktach dostępne w Sklepie WOOL SO COOL są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Ceny produktów wskazane w Sklepie:
  a) podawane są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT);
  b) nie zawierają kosztów dostawy;
  c) wiążą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. WOOL SO COOL umożliwia płatność przelewem bankowym, na rachunek bankowy Administratora o numerze: 20 1910 1048 2258 0005 2141 0001 .
 4. Klient ponosi następujące koszty wysyłki
  Na terenie Polski:
  a) firma kurierska DPD. z o.o. – 17 złotych wysyłka kurierska– w przypadku przedpłaty na konto
  b) InPost Sp. z o.o – zamówienie do 200 złotych – 10 złotych wysyłka InPost, dostawa do Paczkomatu; zamówienie do 399 złotych -12 złotych wysyłka InPost, dostawa do Paczkomatu; zamówienie powyżej 400 złotych – 14 złotych wysyłka InPost, dostawa do Paczkomatu – w przypadku przedpłaty na konto
  c) Poczta Polska S.A. – zamówienie do 200 złotych – 14 złotych w przypadku przedpłaty na konto
  Koszt wysyłki zamówień realizowanych poza granicami Polski uzależniony jest od kraju wysyłki i ustalany jest indywidualnie drogą e-mail.

 5. W przypadku zamówień, które mają zostać dostarczone poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki są indywidualnie ustalane z Klientem drogą e-mail.
 6. W przypadku przesyłki kurierskiej na życzenie Klienta Sklep informuje o numerze listu przewozowego.
 7. WOOL SO COOL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.
 8. Łączna cena wraz z podatkami oraz opłatami za dostawę przedstawiana jest Klientowi bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 9. Zamówienia w WOOL SO COOL można składać:
  • poprzez stronę internetową: https://www.woolsocool.com/
  • wysyłając e–mail na adres: contact@woolsocool.com

 10. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 

7. Zawarcie umowy- poprzez stronę internetową

 1. W celu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Klient powinien:
  a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (bądź równoznaczny) – czynność ta może być poprzedzona dokonaniem rejestracji w Sklepie oraz zalogowaniem się;
  b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez WOOL SO COOL;
  c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych produktów;
  d) wskazać adres, pod który zamawiane produkty mają być dostarczone oraz imię i nazwisko osoby, której mają być one dostarczone;
  e) wskazać dane niezbędne do wystawienia przez Administratora faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);
  f) oświadczyć (poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie internetowej), iż zapoznał się z tym Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy zawieranej z Administratorem oraz z przedstawionymi mu przez Administratora, na tej stronie, informacjami określonymi w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  g) zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” (bądź równoznacznego).

 2. Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §7.1 powyżej, Klient składa Administratorowi oświadczenie woli, którego treścią jest oferta zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych przez Klienta, zgodnie z treścią tego Regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §7.1 powyżej, pracownik WOOL SO COOL wyśle do Klienta (na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji) e-mail zawierający:
  a) informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
  b) potwierdzenie treść proponowanej umowy
  c) Zawarcie pomiędzy Klientem a Administratorem umowy sprzedaży produktów określonych przez Klienta w zamówieniu, na warunkach określonych w e-mailu, o którym mowa w § 7.3 tego Regulaminu następuje w chwili nadania przez pracownika WOOL SO COOL do Klienta e-maila, o którym mowa w § 7.3 tego Regulaminu.

 

8. Zawarcie umowy przez email

 1. W celu złożenia zamówienia przez email Klient powinien wysłać e–mail na adres: contact@woolsocool.com, w którym Klient wskaże:
  a) rodzaj i ilość zamawianych produktów;
  b) dokonać wyboru sposobu płatności, spośród sposobów wskazanych przez WOOL SO COOL;
  c) dokonać wyboru sposobu dostawy zamawianych produktów;
  d) adres, pod który zamawiane produkty mają być dostarczone oraz imię i nazwisko osoby której mają być one dostarczone;
  e) dane niezbędne do wystawienia przez Administratora faktury (w przypadku, w którym Klient chce otrzymać taką fakturę);
  f) adres email, przy pomocy którego Sklep może komunikować się z Klientem.
  g) Poprzez złożenie zamówienia w sposób opisany w §8.1 powyżej, Klient składa Administratorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w §8.1 powyżej, Administrator wyśle do Klienta (na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji) e-mail zawierający:
  a) informacje określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  b) potwierdzenie treści proponowanej umowy.
  c) prośbę o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta w celach wskazanych w § 9 Regulaminu;
  d) ten Regulamin jako załącznik.

 3. Po otrzymaniu e-maila zgodnie z §8.3 powyżej, Klient, w celu zawarcia umowy sprzedaży i związanego z tym udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, winien odpowiedzieć na otrzymany email (wysyłając email na adres contact@woolsocool.com), w treści swojego maila wskazując, iż potwierdza warunki umowy oraz dostarczonego mu Regulaminu, poprzez użycie sformułowania „akceptuję warunki”, „zgadzam się” bądź równoznacznego, jednoznacznie wskazującego na wolę zawarcia umowy. Odpowiedzenie przez Klienta na email otrzymany zgodnie z §8.3 powyżej stanowi oświadczenie o woli zawarcia umowy oraz udzieleniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach wskazanych w mailu oraz Regulaminie przesłanym zgodnie z §8.3 powyżej.
 4. Zawarcie pomiędzy Klientem a Administratorem umowy sprzedaży produktów określonych przez Klienta w zamówieniu, na warunkach określonych w e-mailu, o którym mowa w § 8.3 tego Regulaminu następuje w chwili otrzymania przez WOOL SO COOL odpowiedzi Klienta zgodnie z tym § 8.4.

 

9. Dane osobowe

 1. Klient lub użytkownik Sklepu WOOL SO COOL, poprzez:
  a) wypełnienie formularza rejestracji lub zakupu na stronie WOOL SO COOL i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu, lub
  b) przesłanie odpowiedzi na otrzymany e-mail z potwierdzeniem treści proponowanej drogą e-mail umowy z § 8 ust 4 Regulaminu, w treści swojego maila wskazując, iż potwierdza warunki umowy i Regulaminu, poprzez użycie sformułowania „akceptuję warunki”, „zgadzam się” bądź równoznacznego, jednoznacznie wskazującego na wolę zawarcia umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora / WOOL SO COOL danych osobowych Klienta związanych z realizacja zamówień dokonywanych w WOOL SO COOL, oraz na przetwarzanie przez Administratora / WOOL SO COOL oraz działające na ich zlecenie osoby trzecie – Poczta Polska S.A., DPD Sp. z o., InPost Paczkomaty sp. z o.o. oraz Krajowy Integrator Płatności S.A. danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Agnieszce Czapskiej (adres email: contact@woolsocool.com).
 3. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy (zrealizowania zamówienia) między Klientem a Administratorem.
 4. Dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia – imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy, będą przekazane i przetwarzane przez następujące podmioty (w zależności od wybranego przez klienta sposobu dostawy) oferujące usługi przewozowe:
  Poczta Polska S.A., InPost Paczkomaty sp. z o.o. lub DPD Sp. z o.o.

 5. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Klient w każdej chwili ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 8. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, WOOL SO COOL / Administrator zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (w takim przypadku WOOL SO COOL / Administrator powiadomi Klienta o skorzystaniu z tego uprawnienia).
 9. W WOOL SO COOL wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu WOOL SO COOL, system WOOL SO COOL wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer WOOL SO COOL automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, WOOL SO COOL nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 10. WOOL SO COOL informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem WOOL SO COOL świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług WOOL SO COOL może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy WOOL SO COOL a Klientem.

 

10. Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto Administratora (w przypadku zamówień płatnych przelewem).
 2. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep.
 3. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. zwykły przelew,
  2. kartami płatniczymi VISA, Mastercard, American Express, Diners Club,
  3. systemy płatności elektronicznych tpay.com oraz PayPal.
 4. Umowa między Klientem a Administratorem zawarta jest pod warunkiem, iż zamówiony przez Klienta produkt znajduje się w magazynie WOOL SO COOL w chwili potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku, w którym warunek określony w § 8.2 powyżej nie jest spełniony, lecz WOOL SO COOL / Administrator podejmuje się uzyskania zamówionego produktu w późniejszym terminie (czasowa niedostępność towaru), WOOL SO COOL informuje o tym fakcie Klienta (poprzez wysłanie emaila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji), wskazując jednocześnie, iż Klient uprawniony jest złożenia oświadczenia o:
  a) zgodzie na realizację zamówienia w późniejszym terminie – w przypadku złożenia oświadczenia o takiej treści przez Klienta, Administrator zobowiązuje się działać z należytą starannością w celu uzyskania zamówionego towaru w najkrótszym możliwym terminie; WOOL SO COOL powiadomi Klienta o przewidywanej dacie realizacji zamówienia niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji;
  b) braku zgody na realizację zamówienia w późniejszym terminie – w przypadku złożenia oświadczenia o takiej treści przez Klienta Umowę między Administratorem a Klientem uważa się za nie zawartą.

 6. W przypadku, w którym warunek określony w § 8.2 powyżej nie jest spełniony i WOOL SO COOL / Administrator nie podejmie się uzyskania zamówionego produktu (całkowita niedostępność towaru), WOOL SO COOL informuje o tym fakcie Klienta (poprzez wysłanie emaila na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji). W takim przypadku Umowę między Administratorem a Klientem uważa się za nie zawartą.
 7. W przypadku, w którym warunek określony w § 8.2 powyżej nie jest spełniony jedynie w odniesieniu co do niektórych produktów ujętych w zamówieniu, § 8.3 i § 8.4 stosuje się odpowiednio, przy czym Klient jest uprawniony do wskazania, czy wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Czas, po jakim Klient otrzyma zamówienie obejmuje czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy. Czas ten jest określony na karcie każdego produktu i uzależniony od dostępności produktu w chwili jego zakupu.
 9. Przewidywany czas dostawy wynosi:
  Poczta Polska S.A.– list priorytetowy, dostarczana w ciągu 5 dni roboczych od dnia nadania,
  DPD Sp. z o.o. – przesyłka kurierska, dostarczana w ciągu 1 dnia roboczego od dnia nadania,
  InPost, dostarczana do Paczkomatu w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania,

 10. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 11. O statusie realizacji zamówienia Klient informowany jest w panelu użytkownika po zalogowaniu na stronie WOOL SO COOL.
 12. O wysyłce lub odbiorze osobistym zamówienia Klient informowany jest za pośrednictwem poczty e–mail.
 13. Administrator zobowiązuje się do takiego zabezpieczenia wysyłanych produktów, które uniemożliwi ich uszkodzenie.
 14. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez WOOL SO COOL Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez WOOL SO COOL przewoźnikowi, jeżeli WOOL SO COOL nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 15. Klient odbierając przesyłkę ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W sytuacji, kiedy opakowanie przesyłki uległo zniszczeniu w trakcie transportu, nie należy przyjmować przesyłki oraz sporządzić protokół szkody.
 16. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 17. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

 

11. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres contact@woolsocool.com lub listem poleconym na adres ul. Smoleńska 82 m 45, 03-528 Warszawa. Dla ułatwienia składania reklamacji, klikając tutaj znajdziecie Państwo przykładowy formularz reklamacji. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 10. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.

 

12. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: contact@woolsocool.com. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony tutaj. Formularz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Smoleńska 82 m 45, 03-528 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 16. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 17. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 18. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 20. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

13. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

Załączniki do Regulaminu

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Agnieszka Czapska, ul. Smoleńska 82 m 45, 03-528 Warszawa, contact@woolsocool.com; działającą w ramach Firmy Gmoods

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej www.woolsocool.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Agnieszka Czapska, ul. Smoleńska 82 m 45, 03-528 Warszawa) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów nie będzie przekraczać kosztów dostawy pierwotnej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:

Sklep WOOL SO COOL

Agnieszka Czapska

Ul. Smoleńska 82 m 45

03 – 528 Warszawa
e-mail – contact@woolsocool.com

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy/odbioru

Imię i nazwisko klienta:

Adres klienta:

 

Podpis klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data